Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Indhold

Forældresamarbejdet

Vi forventer, at forældrene indgår i et tæt samarbejde omkring barnet, da de er vigtige samarbejdspartnere for os i forhold til at fremme barnets trivsel og udvikling. 
For at sikre barnets trivsel og udvikling, er det vigtigt forældrene informerer personalet om ændringer i barnets liv. Det være sig eksempelvis, sygdom, skilsmisse, dødsfald eller anden mindre hændelser. Selv det lille barn opfanger mere end man tror, også selvom der ikke er en umiddelbar reaktion. Derfor har det betydning, at personalet er informeret, så de kan tale med barnet om det og tage hånd om evt. reaktioner.

Vi kontakter og inddrager forældrene i en åben og løbende dialog om barnets trivsel og udvikling. Vi opfordrer ligeledes til, at forældrene kontakter os, hvis der er noget der undrer eller bekymrer i hverdagen i forhold til barnets udvikling og trivsel.

Forældresamtaler
Vuggestue: Der afholdes en samtale 3 mdr. før overgangen til børnehaven. Samtalen afholdes ud fra Dialogværktøjet både forældre og pædagog laver Dialogværktøjet.
Børnehave: Der tilbydes en samtale, når barnet er på vej mod de 4 år. Denne samtale afholdes, når barnet har gået i børnehaven i et halvt år. Derefter afholdes forældresamtale i oktober/november inden barnet starter i SFO året efter. Samtalen afholdes ud fra Dialogværktøjet både forældre og pædagog laver Dialogværktøjet.