Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Forældreråd

Norddalsparken har et forældreråd bestående af 5 forældrerepræsentanter, en repræsentant fra personalegruppen samt den pædagogiske leder. Rådet vælges en gang årligt og medlemmerne sidder i ét til to år. Der afholdes 4 møder om året

Forældrerådet kan bl.a. arrangere forskellige sociale arrangementer, hjælpe til med praktiske opgaver og være et høringsorgan for områdebestyrelsen. Forældrerådet har værdi for afdelingen, da forældrerådet kan give feedback til personalet i forhold til hverdagen og de aktiviteter/tiltag, der sættes i gang i Norddalsparken.