Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Modtagelse af nye børn

Der afsættes god tid til at modtage det enkelte barn - tidspunktet er aftalt med forældrene umiddelbart inden barnet start.
Inden barnet starter, kommer det på besøg sammen med forældrene. Pædagogisk leder tager sammen med pædagogen på gruppen imod det/de nye forældrepar og barnet, som skal starte i Norddalsparken.
Der lægges stor vægt på, at forældrene får en god information om Norddalsparken og personalet får et godt kendskab til barnet gennem forældrene.
Forældrene modtager en info-seddel om Tabulex, samt enkelte informationer om institutionen, yderligere oplysninger kan læses her på hjemmesiden.
Indkøring af barnet starter den dag barnet er indmeldt, og det anbefales, at forældrene har god tid til indkøringen.
Indkøringen aftales med pædagogen på gruppen.
Vi har et tæt samarbejde husene imellem ved skift fra vuggestue til børnehave.