Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Beskrivelse af pædagogik


I Norddalsparken er vi inspireret af Daniel Sterns teori om, at alle børn har nogle medfødte kompetencer, som vi skal bygge videre på. Barnet er et aktivt, socialt og kommunikativt menneske, der er afhængig af et samspil og samvær med andre (blive set, hørt og forstået)

Derfor arbejder vi ud fra et inkluderende fællesskab, hvor relationerne barn-barn og barn-voksen er vigtige. I relationerne, som barnet indgår i, skabes forudsætningerne for barnets selvdannelsesudvikling og læring. Barnet skal udfordres således, at det føler det meningsfuldt og vedkommende for at tilsikre den optimale læring. Vi giver derfor barnet udfordringer, der modsvarer dets kompetencer, samt fremmer dets udvikling. Dette sker gennem social interaktion med kompetente kammerater eller personale, hvor barnet først får vist vejen, derefter forsøger barnet selv at løse opgaven med guidning, for til sidst at kunne mestre opgaven og den bliver automatiseret hos barnet (Vygotsky: zonen for nærmeste udvikling).

Vi har derfor et læringsmiljø, hvor vi er aktive, inspirerende, initiativrige og tilbyder børnene alsidige oplevelser med respekt for og tillid til barnet. Hvor vi med få, tydelige og genkendelige rammer, skaber en tryg base for barnets nysgerrighed og læring.